CHASSISNUMMER CONTROLEREN
Belgie Belgie - Duitsland Duitsland - Frankrijk Frankrijk - Oostenrijk Oostenrijk - Zwitserland Zwitserland - USA Verenigde staten (USA) - Hongarije Hongarije - tsjechie Tjechie
Import auto kopen of auto importeren? Doe de chassisnummer check om er zeker van te zijn dat het een betrouwbare aankoop is. Via de chassisnummer check achterhaal je het auto schadeverleden, kilometerstand en eigenarenhistorie. De chassischeck is de enige manier om erachter te komen of er niet gefraudeerd is met een import auto of auto met een buitenlands kenteken. Doe de import auto check direct en vul het chassisnummer in.

Tellerfraude in de EU beïnvloedt de markt voor gebruikte auto’s

Waarom wordt de kilometerstand gemanipuleerd?

Knoeien met de kilometerteller is het opzettelijk wijzigen van de werkelijke kilometerstand van een bepaald motorvoertuig, waardoor de stand lager lijkt te zijn dan hij in werkelijkheid is. Ze worden gemanipuleerd om de autowaarde van gebruikte auto’s kunstmatig te verhogen. De economische winst is vrij hoog, gezien het gemak van het uitvoeren van deze misleidende praktijk en de potentiële marges. Deze fraude levert echter veel risico’s op voor de klanten – ze kopen niet alleen een voertuig met valse voertuiggegevens, maar ze kunnen ook in de nabije toekomst te maken krijgen met onverwachte mechanische problemen als gevolg van het in het verleden zware gebruik van de voertuigen. Bovendien zorgen verkeerde kilometerstanden ervoor dat de eigenaar van een voertuig het onderhoud en de reparatie niet meer op het juiste moment inplant en uitvoert. Auto’s die veel zijn gebruikt, zullen waarschijnlijk ook veel minder efficiënt zijn in termen van vervuiling en koolstofemissies, wat leidt tot een hogere algehele uitstoot.
Onethische particuliere of zakelijke verkopers kunnen een mechanische of digitale kilometerteller terugdraaien door gebruik te maken van redelijk eenvoudige methoden. Vaak resulteert dit erin dat de klant duizenden dollars meer betaalt dan het voertuig eigenlijk waard is. Loopt u tegen kilometerstand fraude aan, meld dit dan bij het speciale meldpunt kilometertellerfraude.

Hoe kan ik terugtelfraude met kilometertellers detecteren?

Stap 1: Voer een inspectie vóór aankoop uit en ontvang een gedetailleerd overzicht van het auto verleden. Eventuele onjuistheden met deze nummers in officiële documenten kunnen wijzen op fraude met de kilometerteller. Het voertuighistorierapport is de meest betrouwbare manier om kilometerinformatie te verkrijgen.

Stap 2: Controleer of de slijtage van het voertuig overeenkomt met het aantal kilometers dat op de teller staat. Controleer wanneer de laatste oliewisseling heeft plaatsgevonden. Een sticker in het voertuig geeft vaak informatie over wanneer de auto zijn laatste oliewisseling heeft ondergaan en wat het aantal gereden kilometers op dat moment was. Bekijk ook het gebruik en de slijtage van het wiel, versnellingsniveaus en pedalen en vergelijk ze met het aantal kilometers op de teller. Bepaal of ze ongeveer gelijk aan elkaar zijn.

Stap 3: Controleer, voor het geval de auto een mechanische kilometerteller heeft, of er een verkeerde uitlijning is. De cijfers op de kilometerteller moeten correct zijn uitgelijnd en volledig leesbaar zijn. Schuine getallen of onvolledige nummers zijn vaak een aanwijzing voor fraude met de kilometerteller.

Stap 4: Het is belangrijk om het aantal vorige eigenaren dat de auto heeft gehad te controleren en te vergelijken met de kilometerstandindicatie. Te veel vorige eigenaren kunnen wijzen op kilometerstandfraude of andere vormen van fraude. Het aantal vorige eigenaren is een van de dingen die u in het voertuiggeschiedenisrapport kunt vinden.

Stap 5: Kijk ten slotte naar eventuele krassen of beschadigingen in het gebied rondom de kilometerteller. Ook onderdelen die zijn vervangen maar die normaal niet hoeven te worden vervangen, kunnen een teken zijn van het terugdraaien van de kilometerstand. Over het algemeen raden we u aan om een ​​monteur het voertuig te laten inspecteren.
In de afgelopen jaren heeft het vergroten van het milieubewustzijn en de relatief trage economische groei in Europa een positief effect gehad op de markt voor tweedehands auto’s. Consumenten hebben de neiging om investeringen te doen die financieel minder zwaar zijn, maar vergeten vaak het risico dat gepaard gaat met een tweedehands auto. De toename in gebruik en aankoop van tweedehandsvoertuigen toont aan dat consumenten voertuigfraude moeten bestrijden om veilige langetermijnaankopen mogelijk te maken.

Beste manieren om manipulatie van kilometertellers in de EU tot een minimum te beperken

• Sinds 20016 heeft België een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van het “Car-Pass” systeem, dat het knoeien met de kilometerteller in bijna het hele land heeft uitgeroeid. Als een vergelijkbaar systeem in de hele EU wordt geïmplementeerd, zal het in hoge mate bijdragen aan het minimaliseren van kilometertellerfraude.

• In Nederland zijn goede resultaten behaald door een progressieve reeks acties die in de jaren negentig van de vorige eeuw zijn gestart en gericht zijn op het tegengaan van het knoeien met de teller. Sindsdien is het aantal tellerfraudezaken voortdurend gedaald tot slechts 1% van het totale aantal auto’s dat in 2016 op de Nederlandse markt werd verhandeld.

• In de EU is de informatie over kilometerstanden pas sinds kort op grensoverschrijdend niveau uitgewisseld, met name tussen België en Nederland en tussen Nederland en Slowakije. De eerste paar maanden van deze samenwerking lijken veelbelovend, omdat een verdere verlaging van het aantal gevallen van het sleutelen aan de kilometerteller is waargenomen.

• Net als in de VS en Japan, als particuliere bedrijven voertuiggeschiedenisrapporten inclusief kilometerstandgegevens leveren, zal dit voor een groot deel tellerfraude tegengaan. Naarmate meer mensen gemakkelijk toegang hebben tot kilometergegevens, neemt het algehele bewustzijn toe.

• De introductie van IT-beveiligingstoepassingen in de auto-industrie zal naar verwachting een enorme impact hebben op dalende kilometertellergerelateerde zaken. Veel voorbeelden van IT-beveiligingstoepassingen worden al gebruikt in de automobielsector, waaronder diefstalbeveiliging, ontgrendeling op afstand, sleutelloze toegang, voertuigtracking, Bluetooth, wifi en voertuig-tot-voertuig (V2V) communicatie.

Tellerfraude in Duitse importauto’s

Er werd gemeld dat een op de tien importvoertuigen uit Duitsland wordt geleverd met een teruggedraaide kilometerteller. Van de anderen is er twijfel of de meterstand correct is, zoals blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer). Volgens de RDW is het de eerste keer dat de betrouwbaarheid van de meterstand van Duitse importauto’s goed is onderzocht. Het bleek dat voor de meeste Duitse importen de teller 10.000 tot 50.000 kilometer werd teruggedraaid. Vanwege beperkingen van de detectiemethoden kunnen niet alle manipulaties worden gedetecteerd, aldus de RDW.

Voer de chassisnummer check uit voor geïmporteerde auto’s

Leave A Comment